PR články & Špeciálne spolupráce

Slovenké bezpečnostné fórum – druhá najväčšia bezpečnostná konferencia na Slovensku

Slovenské bezpečnostné fórum predstavuje druhú najväčšiu bezpečnostnú konferenciu na Slovensku, ktorou sa už tradične otvára nová diplomatická sezóna. Na konferencii sa každoročne stretáva viac ako 150 predstaviteľov vládnej, mimovládnej a súkromnej sféry. Hlavnou ambíciou SBF je vytváranie rámcového konsenzu slovenskej bezpečnostnej komunity v aktuálnych i perspektívnych otázkach národnej, regionálnej a globálnej bezpečnosti z pohľadu záujmov, očakávaní a potrieb Slovenskej republiky ako člena EÚ a NATO.

Futurearmy.sk je mediálnym partnerom konferencie a prinesieme stream, či zaujímavé informácie a video pre všetkých ktorých bezpečnosť Slovenska zaujíma avšak sa nemôžu konferencie zúčastniť.

Tohtoročná edícia prinesie 26. septembra 2023 so sebou tri panelové diskusie: 30 rokov slovenskej bezpečnostiExpanzia slovenského zbrojárskeho priemyslu v kontexte vojny na Ukrajine a Slovenská republika na ceste za energetickou sebestačnosťou. Súčasťou podujatia budú aj dva Okrúhle stoly mladých lídrov v spolupráci s Adapt Institute a SFPA na témy: Kybernetické hrozby a ich vplyv na bezpečnosť Slovenska Čo nás stoja dezinformácie.

Prvý panel: 30 rokov slovenskej bezpečnosti


Nosný panel 17. ročníka Slovenského bezpečnostného fóra sa nesie v znamení 30 rokov bezpečnosti na Slovensku. Rečníci z vládnej a mimovládnej sféry budú mať priestor reflektovať vývoj obrany Slovenskej republiky počas uplynulých rokov, ohliadnuť sa za najväčšími milníkmi národnej obrany a zamyslieť sa v akej pozícii by bola Slovenská republika, keby neparticipovala v euroatlantických štruktúrach. Za
tento čas mala totiž Slovenská republika možnosť etablovať sa na medzinárodnej scéne ako člen Organizácie spojených národov, Európskej únie, ale aj ako spoľahlivý a zodpovedný spojenec v rámci Severoatlantickej aliancie. Zároveň panel ponúka priestor na zhodnotenie obranných politík Slovenska, jednotlivých krokov vlád po osamostatnení Slovenska v oblasti obrany – ich najväčších prínosov, ale aj chýb a zhodnotenie stavu slovenských ozbrojených síl. V kontexte vývoja udalostí od invázie Ruska na Ukrajinu bude poslednou časťou panelu aj diskusia o tom, ako vojna na Ukrajine a ruská agresia ovplyvnili bezpečnosť Slovenska a aké sú jeho výzvy ako
samostatného a zvrchovaného štátu, ale aj v rámci medzinárodného prostredia do ďalších rokov.


Druhý panel: Expanzia slovenského zbrojárskeho priemyslu v kontexte vojny na Ukrajine


Panelová diskusia sa zameriava na budúcnosť slovenského zbrojárskeho priemyslu a jeho konkurencieschopnosť v globálnom meradle. Napriek tomu, že slovenský zbrojársky priemysel čerpá zo silnej historickej tradície, jeho pozícia v rámci štruktúry slovenského priemyslu bola dlhodobo na vzostupe. Ruská agresia proti Ukrajine vytvorila pre sektor obranného priemyslu viaceré výzvy s ktorými sa bude musieť
vyrovnať. Cieľom panelu je diskutovať o možnostiach a potrebných inováciách, ktoré by pomohli zabezpečiť produkciu zodpovedajúci dopytu zo strany zahraničných odberateľov, ako aj OS SR. Akú úroveň má zbrojársky priemysel v našej krajine? Obstojí v európskej či dokonca celosvetovej konkurencii? Ako upriamiť pozornosť zahraničia na slovenský zbrojársky priemysel? Ako zvýšiť dopyt po slovenských
technológiách? Odborníci budú v debate hľadať spôsoby ako vytvoriť Slovensku meno krajiny s kvalitným zbrojárskym priemyslom a zabezpečiť perspektívu jeho expanzie do budúcna.


Tretí panel: Slovenská republika na ceste za energetickou sebestačnosťou


Dôsledky ruskej agresie na Ukrajine už dávno nepresahujú iba oblasť vojenskej bezpečnosti. Posledný panel konferencie upozorní na to, že energetická sebestačnosť je pre Slovenskú republiku aktuálnejšia než kedykoľvek predtým. Slovensko je vo veľkej miere závislé od dovozu energií, veľká časť z nich pochádza z krajín mimo Európskej únie, napríklad z Ruska. Táto závislosť predstavuje riziko pre
energetickú bezpečnosť krajiny kvôli politickým alebo hospodárskym konfliktom, ktoré môžu mať vplyv na dodávky energie. Cieľom panelu je preto diskutovať o možnostiach, ktorými Slovenská republika disponuje, aby čo najskôr naplnila
potenciál sebestačnosti. Aké riešenia vyhľadáva, aby sa odpojila od dodávok ruského plynu? Akú pozíciu by malo Slovensko zastávať v Rade Európskej únie v prípade návrhu na ukončenie výnimky z dovozu ropy z Ruska? Prináša aktuálny vývoj vo svete príležitosť, aby Slovensko obrátilo svoju pozornosť na obnoviteľné zdroje? Ako sme diverzifikovali pôvod zdrojov a ako sa vyvarovať opätovnej závislosti od jedného dodávateľa? Odborníci budú v rámci tretieho panelu diskutovať o tom, ako dosiahnuť, aby Slovensko do budúcna naplnilo potenciál energetickej sebestačnosti

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *