ModernizáciaTechnika a výzbroj OS SRVojenská technika

Švédske vozidlá pre slovenských vojakov budú z veľkej časti slovenské

Keď spoločnosť BAE Systems Hägglunds priniesla ponuku na zavedenie bojových vozidiel CV90 do slovenskej armády, neprišla na Slovensko do priemyselného vákua. Mala už predchádzajúcu dobrú skúsenosť s výrobou kvalitných hlavní pre mínometný systém Mjölner, ktorú švédskej armáde dodávali práve Slováci. Sieť slovenských priemyselných partnerov bude aj pri výrobe CV90 MkIV široká. Patria medzi nich napríklad ZTS – Špeciál, Koval Systems, Ray Service, Virtual Reality Media (VRM), EVPÚ a ďalšie.

Diel za dielom

Spoločnosť Koval Systems je v projekte CV90 dodávateľom kompletne zhotovenej, konfigurovanej a otestovanej veže. Firma je zároveň výrobcom všetkým mechanických dielov a komponentov pre vežu vozidla. Zjednodušene povedané, “vežu CV90 takmer celú vyrobíme, zmontujeme, nakonfigurujeme a otestujeme a pripravíme na montáž u finálneho dodávateľa vozidla,” hovorí Ján Michálek, obchodný riaditeľ Koval Systems.

Ide teda o komplexnú dodávku, ktorá zahŕňa široký sortiment vyrábaných komponentov, nakupovaných dielov ako aj veľkú škálu vykonávaných operácií – od bežnej montáže podzostáv, až po komplexné a sofistikované testovanie za pomoci moderných nástrojov a postupov.

Výroba spoločnosti KOVAL SYSTEMS. Zdroj: KOVAL SYSTEMS

Transfer nie je iba prenos

“V jednoduchosti môžeme povedať, že ide o presun všetkých nadobudnutých skúseností, znalostí, výrobných a technologických procesov, ktoré BAE Systems Hägglunds a ich ďalší partneri získali počas mnohých rokov výroby a dodávok vozidiel CV90 pre iné armády,” vysvetľuje Ján Michálek.

Samotný proces Tech-transfer je rozdelený do niekoľkých úrovní podľa zamerania a bude trvať približne dva roky. “Sme veľmi radi, že v spoločnosti BAE Systems Hägglunds máme silného a skúseného partnera, ktorý nám pri tomto procese poskytne plnú podporu,“ hovorí Michálek.

„Samozrejme, účasť na projekte CV90 prinesie do našej spoločnosti aj nové technológie či procesy, ktoré budeme musieť integrovať do existujúcej štruktúry či ERP systému. Už v tejto chvíli naša spoločnosť obstarala, resp. je v procese obstarávania niekoľkých špecializovaných technológií, ktorý významne zefektívnia proces výroby veže, ale prípadne aj ďalších výrobkov a dielov v rámci iných programov spoločnosti BAE Systems Hägglunds,” doplnil obchodný riaditeľ Koval Systems.

BAE Systems predstavilo prototyp zadnej časti veže CV90 vyrobenej slovenskou firmou Koval Systems. Zdroj: Futurearmy.sk

Dobrá práca znamená aj nové pracovné miesta

Vynikajúce výsledky pri preberaní technológií, zavádzanie nových prvkov aj komplexnosť celého projektu sú referenciou, ktorá sa rýchlo šíri nielen slovenským prostredím. Kvalitné referencie, ktoré firmy posunuli míľovými krokmi vpred, zažili nórske či holandské spoločnosti podieľajúce sa na projekte CV90.

“Referencia je ďalším benefitom, ktorý očakávame z projektu CV90. Ako sme u v minulosti uviedli, projekt CV90 prinesie aj rozšírenie výroby, či už z pohľadu technologického a procesného, ako aj z pohľadu zamestnanosti. V tejto chvíli je ešte náročné stanoviť presné číslo nových pozícií, aj vzhľadom na to, že zo spoločnosťou BAE Systems Hägglunds prebiehajú obchodné jednania o účasti aj v iných projektoch, každopádne očakávame, že rozšírime svoje rady o minimálne 70 kolegov na rôznych pozíciách,” uzavrel Michálek.

Bez dát niet velenia

Aj spoločnosti Aliter Technologies otvára projekt CV90 nové oblasti možnej spolupráce s BAE Systems Hägglunds aj pomáha získavať ďalšie skúsenosti pri vývoji špeciálnych IKT technológií. Vďaka objemu prác, ktoré sú na pokrytie takýchto modernizačných projektov potrebné, spoločnosť adekvátne rozširuje aj svoje výrobné kapacity. 

„Naša spoločnosť je už niekoľko rokov registrovaným výrobcom a dodávateľom pre NATO a za predchádzajúce obdobie sme pre NATO agentúru NCIA a rôzne nadnárodné spoločnosti dodali niekoľko významných projektov. To znamená, že už dnes sme svojim zameraním prepojení s medzinárodným trhom. Svedčia o tom aj uzatvorené medzinárodné kontrakty pre NATO, ktorých je približne 30. Medzinárodná spolupráca nie je teda pre nás novinkou,” povedal Imrich Petruf, riaditeľ divízie špeciálnych systémov v spoločnosti Aliter Technologies, ktorá bude pre projekt CV90 dodávať zodolnené (MIL-STD) vojenské IKT zariadenia a príslušenstvo pre zabezpečenie hlasovej a dátovej komunikácie CV90.

“Súčasťou tejto dodávky je aj vývoj a výroba nových sieťových dátových komponentov. Okrem dodávok hardvéru bude naša spoločnosť poskytovať taktiež vybrané služby integrovanej logistickej podpory,” dodal.

Výroba spoločnosti Aliter Technologies. Zdroj: Aliter Technologies

Virtuálna kvalita zo Slovenska

Jedným z mála výrobcov pokročilých simulátorov slúžiacich na výcvik posádky je spoločnosť VRM. Jej výrobky dlhodobo využívajú aj Ozbrojené sily SR. “Simulátory vyrobené našou spoločnosťou budú intenzívne využívané koncovým zákazníkom na komplexný, operačný, skupinový a taktický výcvik operátorov vozidla CV90, vrátane vodiča, strelca a veliteľa,” povedal Eduard Cristea zo spoločnosti VRM.

Tak ako pri predchádzajúcich úspešných simulátoroch VRM, ako bol napríklad simulátor tanku T-72, aj nový trenažér pre vozidlo CV90 bude obsahovať niektoré skutočné súčasti vozidla, čo zvyšuje celkovú imerziu cvičiacich vojakov.

“Spolupráca nám prinesie jednak rozšírenie nášho portfólia simulačných produktov v segmente pozemného vojska ako aj technickú prestíž v simulačnom biznise, keďže vozidlo CV90 dnes predstavuje technickú svetovú špičku,” uzavrel Eduard Cristea.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *