Technika a výzbroj OS SR

Ultimátny test: Posádky CV90 preverila jedinečná súťaž

Vo vojenskom výcvikovom stredisku NATO v nemeckom Bergen-Hohne sa každoročne stretávajú vojaci z krajín, ktoré využívajú pásové bojové obrnené vozidlá CV90. Cieľom súťaže o trofej generála van Uhma je preveriť ich schopnosti, porovnať skúsenosti a podporiť vzájomné prepojenie a výmenu bojových taktík.

Súťaž organizuje holandská armáda a pozýva ďalších používateľov CV90, aby získali nové zručnosti, skúsenosti a tí najúspešnejší aj prestížne ocenenie nesúce meno uznávaného holandského generála van Uhma. Ostatný ročník sa konal koncom novembra 2023, ďalší nás však čaká už v júni 2024.

Hľadá sa najlepšia posádka

Výzvu zasúťažiť si o trofej generála van Uhma vlani tradične využili posádky z Holandska, Dánska a Estónska. Organizátori sa “snažia o to, aby sa do súťaže zapojilo viac krajín s CV90, ale vždy je náročné prispôsobiť termíny programom všetkých,” vysvetľuje Tarkan Turkcan, riaditeľ platformy CV90 v spoločnosti BAE Systems Hägglunds, ktorá vozidlo vyrába.

Úlohou účastníkov bolo splniť širokú škálu disciplín – identifikáciu nepriateľských vozidiel pomocou ďalekohľadu, detekciu cieľa vo virtuálnom nastavení, taktické skúšky v simulátoroch a súčasťou bola, samozrejme, aj reálna streľba na strelnici.

 Jednou z hodnotených disciplín v súťaži o trofej generála van Uhma boli aj skúšky z taktiky. Zdroj: BAE Systems Hägglunds

Disciplíny pozostávali aj zo simulovaných scenárov, ktoré otestovali schopnosť posádok rýchlo a správne sa rozhodovať tým, že pred ne postavili nečakané výzvy v simulovanom taktickom prostredí. Hodnotilo sa tiež, či bol zvolený postup vykonaný presne a dostatočne rýchlo. Súčasťou bol aj test rozpoznávania materiálu. Streľba na terč zas overila, či sú posádky v útočnom prostredí schopné zasiahnuť správny cieľ a dosiahnuť tak určený postup.

„Súťaž má dve hlavné vetvy, a to súťaž na úrovni čiat a súťaž posádok vozidiel. V programe čelili nasledujúcim úlohám: cvičeniam s ostrou streľbou, rozpoznávaniu vojenskej techniky (ako sú vozidlá, vrtuľníky atď.) a taktickým úlohám, ktoré sa vykonávajú v taktickom simulátore Tactis s vysokou vernosťou. V minulosti sa konali aj vodičské a iné výzvy, ale, žiaľ, časové umiestnenie a množstvo účastníkov zúžilo možnosti rozšírenia súťaže na rok 2023,” dopĺňa Turkcan.   

V súťaži o trofej generála van Uhma súťažia posádky krajín Klubu CV90. Zdroj: BAE Systems Hägglunds

Každoročné posúvanie hranice možného

Jedným z hlavných cieľov súťaže nie je len snaha o víťazstvo, ale aj posúvanie hranice dosiahnuteľného. Posádky sa usilujú o najlepšie skóre nielen na konkrétnom ročníku podujatia, ale súťažia aj proti výsledkom dosiahnutým v predchádzajúcich ročníkoch súťaže.

„Cenu pre čatu si v roku 2023 odnieslo Dánsko a cenu pre najlepšiu posádku družstvo z Estónska. Zaznamenali sme tiež historicky najvyššie skóre u všetkých súťažiacich krajín, čo vypovedá o raste vedomostí, schopností a výkonnosti všetkých účastníkov,” hovorí Turkcan.

Súťaž má tiež sociálny aspekt. „Cieľom, samozrejme, nie je len súťažiť, ale aj poskytnúť koncovým používateľom možnosť byť spolu a učiť sa jeden od druhého prostredníctvom výmeny skúseností. Táto výmena sa týka napríklad organizácie, taktiky, výcviku, skúseností s vozidlami a ich údržbou. Ale ide aj o zábavu pri stretávaní sa s ďalšími priateľmi z Klubu používateľov CV90, a tým o vytváranie úzkej komunity.“

Keďže slovenská armáda si vybrala CV90 ako svoje hlavné bojové vozidlo, jednou z mimoriadnych príležitostí je práve možnosť vstúpiť do Klubu používateľov CV90. Ten dnes tvorí sedem krajín – Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nórsko, Švédsko, Švajčiarsko a Holandsko. Pribudne Slovensko, Česká republika a časom aj Ukrajina, ktorá CV90 získala v rámci európskej podpory jej obranného úsilia. V rámci Klubu získavajú používatelia CV90, ale aj firmy, ktoré sa podieľajú na jeho výrobe, prístup k skúsenostiam, technológiám a vedomostiam.

Vozidlo CV90 je špičkovým prostriedkom vo výzbroji viacerých európskych armád. Zdroj: BAE Systems Hägglunds

Ochráni aj slovenských vojakov

Vozidlo CV90 plnilo bojové úlohy v Afganistane, Libérii a je nasadené v rámci rozšírených predsunutých misií v pobaltských štátoch. Používa ho osem najefektívnejších európskych armád, vrátane ukrajinskej.

Tieto skúsenosti z boja, ako aj skúsenosti z predchádzajúcich armádnych skúšok v používateľských krajinách a skúsenosti Dánska a Nórska, ktoré ho tiež nasadili v bojoch, dávajú predstaviteľom spoločnosti istotu, že ich vozidlo ochráni aj slovenských vojakov a poskytne im výhodu na modernom bojisku.

Reálna streľba bola jednou z disciplín počas súťaže o trofej generála van Uhma. Zdroj: BAE Systems Hägglunds

Vozidlo CV90 je k dispozícii v 17 variantoch a je navrhnuté tak, aby poskytovalo optimálnu mobilitu s najvyššou úrovňou ochrany v akomkoľvek teréne alebo taktickom prostredí. Model CV90MkIV, ktorý dostane slovenská armáda, kombinuje zvýšenú rýchlosť a manévrovateľnosť na bojisku s vylepšenou elektronickou architektúrou, ktorá podporuje budúce schopnosti, keďže komplexné bojisko sa neustále vyvíja. Pozemné sily Ozbrojených síl SR získajú najmodernejší a najúčinnejší prostriedok na obranu svojho územia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *