Exkluzívne

Delostrelecký bunker na Kamzíku – najväčší svojho druhu na Slovensku

Ak chodievate na prechádzky po Bratislavskom lesoparku, z Kamzíka to nemáte ďaleko k unikátnemu bunkru z 1. svetovej vojny. Budete kráčať možno 10-15 minút pešo od parkoviska pod televíznou vežou okolo hotela West či reštaurácie Schoppa a ste na mieste. 

Podľa informačnej tabule, ktorá stojí nad bunkrom bola delostrelecká kaverna na Kamzíku postavená ako súčasť obranného systému Bratislavy, budovaného v rokoch 1914-1915. Podľa informácií publikovaných mjr. gšt. Jiřím Sommerom (Opevnění Bratislavy za světové války, Rozhledy technických zbraní, Praha, 1935, č. 3), rakúsko-uhorské ministerstvo vojny uvažovalo už v roku 1902 nad vybudovaním obranného predmostia na severnom brehu Dunaja. 

Pôvodné opevnenie naprojektoval v roku 1904 opevňovací dôstojník rakúsko-uhorskej armády, major František Škvor (1868 – 1941), neskorší veliteľ Zemského vojenského veliteľstva v Bratislave a od roku 1927 československý armádny generál. Podl’a Škvorovho definitívneho projektu z roku 1913, sa od augusta 1914 do októbra 1915 vybudovalo viac ako 50 samostatných podzemných stavieb. Rozmiestnené boli v predsunutej línii v Dúbravke – Dúbravskej Hlavici a v hlavnej línii vedúcej od Königswarte pri rakúskom Bergu, cez Dlhé Diely, Sitinu, Lamač, Železnú studničku, Klepáč, Kamzík až po Rösslerov lom. 

Bunkre nazývané aj kaverny slúžili predovšetkým ako úkryt pre delostrelcov a uskladnenie munície. Obrana Bratislavského predmostia bola realizovaná formou samostatných delostreleckých postavení, sústredených do oporných bodov delostreleckých kaverien. Budované boli prevažne banským razením. Vstupný portál a šachta núdzového východu boli v zásade vybetónované, v niektorých prípadoch však bola vykonaná aj betonáž všetkých vnútorných stien.

Objekt na Kamzíku je jedným z mála kompletne vybetónovaných a svojou rozlohou je najväčším dosiaľ objaveným objektom svojho druhu na území Slovenska. Ako jediný je dvojpodlažný a disponuje nezvyčajne až štyrmi vchodmi, okrem ktorých má tiež dva vertikálne núdzové východy. 

Screenshot informačnej tabule pred kavernou na Kamzíku

Vojnové udalosti I. svetovej vojny sa širokérnu okoliu Bratislavy našťastie vyhli a podzemné úkryty tak nikdy nedostali možnosť preukázať svoju bojovú hodnotu. 

Objekt na Kamzíku od marca 2015 revitalizuje a spravuje Občianske združenie Bunkre. Projekt je podporovaný aj mestskou časťou Bratislava – Nove Mesto. O.Z. Bunkre zabezpečuje tiež prehliadky objektu, ktoré je možné dohodnúť na e-mailovej adrese: kaverna@bunkre.info. 

Viac o bunkroch z 1. svetovej vojny na území Slovenska si prečítajte na www.bunkre.info.

Zdroj foto: Futurearmy.sk,
Zdroj: Informačná tabuľa pred delostreleckou kavernou na Kamzíku, www.bunkre.info.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *