NázoryUkrajina sa bráni

Prečo Putin už čiastočne vyhral

Na konci desiateho roka vojny na Ukrajine je výsledok útoku Moskvy na údajný „bratský národ“ pre Kremeľ ambivalentný. Na jednej strane Rusko zažilo katastrofu z hľadiska svojho image údajnej vojenskej veľmoci.  Vojna sa v roku 2022 stala medzinárodnou hanbou pre ruské vedenie, armádu a zbrojný priemysel. Kampaň Moskvy na Ukrajine viedla aj k strate západných partnerov, trhov a investorov. Tieto a ďalšie neúspechy budú mať pre Rusko ďalekosiahle regionálne, geopolitické, hospodárske a možno aj vnútropolitické dôsledky. 

Úspechy Moskvy

Na druhej strane existuje množstvo čiastočne ignorovaných, čiastočne podceňovaných výsledkov ruskej politiky na Ukrajine, ktoré oslabujú medzinárodný poriadok a Západ. Iste, rozsiahla invázia Ruska 24. februára 2022 viedla k čiastočnej konsolidácii Západu. NATO a EÚ sa vo svetle ruskej eskalácie posunuli bližšie k sebe. Západná integrácia nielen Ukrajiny, ale aj Moldavska a Gruzínska urobila vďaka ich štatútom kandidátskych krajín EÚ od roku 2022/23 veľký krok vpred.                              

Napriek takýmto pozitívnym následným účinkom východoeurópskej konfrontácie sú globálne politické škody spôsobené ruskou vojnou obrovské. Hoci to nebolo primárnym cieľom Kremľa, možno predpokladať, že tieto sekundárne účinky sú v záujme Moskvy. Súčasní a potenciálni budúci revizionistickí aktéri na celom svete profitujú z ruského rozvracania medzinárodného práva a poriadku. Ruský útok na svetový bezpečnostný systém oslabuje Západ a medzinárodné organizácie. Tým posilňuje – aspoň v kalkuláciách Kremľa s nulovým súčtom – samotnú Moskvu, jej protizápadných spojencov a ďalších revizionistických aktérov na celom svete.

Okrem devastácie Ukrajiny je ruské ukrajinské dobrodružstvo najznepokojujúcejším úderom globálnej stabilite a spolupráci po skončení druhej svetovej vojny. Od roku 1945 sa vo svete odohralo niekoľko ďalších rovnako tragických vojen s čiastočne tiež vysokým počtom obetí. Ruská vojna proti Ukrajine od roku 2014 a najmä od roku 2022 má však v súhrne svojich špecifických vlastností novú kvalitu.

Päť ruských trhlín vo svetovom poriadku

Po prvé, v roku 2014 Rusko bez provokácie zaútočilo na dovtedy úplne v mieri žijúcu a vojensky impotentnú krajinu. Obrat vo vnútornej a zahraničnej politike Ukrajiny v roku 2014 bol oveľa menej dramatický, než Rusko a jeho apologéti v zahraničí vykresľovali. Menšinová politika Ukrajiny voči etnickým Rusom zostala po revolúcii na Euromajdane tolerantná a reštriktívnejšou sa stala až v dôsledku vojny. Ukrajinský pravicový extrémizmus je dnes podľa európskych štandardov stále slabý. Asociačná dohoda EÚ s Ukrajinou z roku 2014 nebola v rozpore s vtedy fungujúcou dohodou o voľnom obchode Ruska s Ukrajinou.

Toľko oplakávaný vstup Ukrajiny do NATO bol v roku 2014 a dodnes zostáva vzdialenou perspektívou. Podľa logiky tohto populárneho ospravedlnenia Putinovho správania malo Rusko už dávno stiahnuť svoje vojská z Moldavskej republiky, pokiaľ je Moldavsko od roku 1994 oficiálne neutrálne. Napriek tomu Moskva aktívnou vojenskou a hospodárskou podporou udržiava na moldavskom území už 30 rokov neuznaný satelitný štát Podnestersko.

A naopak, podľa logiky hovorcov a apologétov Kremľa mala Moskva zaútočiť na Fínsko v reakcii na jeho žiadosť o členstvo v NATO v roku 2022. Po zverejnení zámeru Helsínk vstúpiť do NATO sa dalo predpokladať, že NATO vyhovie žiadosti Fínska oveľa skôr ako súbežnej žiadosti Ukrajiny o členstvo. Rusko-fínska hranica síce nie je taká dlhá ako rusko-ukrajinská hranica, avšak v roku 2022 takmer zdvojnásobila celkovú dĺžku hranice medzi NATO a Ruskom.

Okrem toho vstup Fínska dostal Putinov rodný Petrohrad do neistej pozície. Druhé ruské hlavné mesto je teraz v tesnej blízkosti NATO zo západu, z estónskej strany, aj zo severovýchodu, z fínskej strany. Táto nová geopolitická poloha Petrohradu spôsobila, že fínsky vstup do NATO je pre Rusko znepokojujúcejšou strategickou otázkou ako prípadný vstup Ukrajiny v (pravdepodobne vzdialenej) budúcnosti. Napriek tomu však – okrem určitého šumu – nedošlo k žiadnej podstatnej ruskej reakcii na fínsku žiadosť o členstvo v NATO a vstup do nej. Za posledné dva roky Rusko stiahlo svoje jednotky zo Severného vojenského okruhu na rusko-fínskych hraniciach, a to napriek zbližovaniu Fínska so Severoatlantickou alianciou a jeho členstvu v nej.

Po druhé, ruská invázia v rokoch 2014 aj 2022 nebola zameraná len na dočasné obsadenie dobytých území. Viedla k ich – z ruského pohľadu – konečnej a úplnej anexii, najprv ukrajinského Krymu a neskôr ďalších štyroch regiónov na juhovýchode ukrajinskej pevniny. Takáto nehorázna vojna s cieľom rozšíriť vlastné štátne územie na úkor medzinárodne uznanej susednej krajiny nie je ojedinelá, ale po roku 1945 sa stala neobvyklou zahraničnou politikou.

Po tretie, ruská invázia od roku 2022 je vojnou nielen expanzívnou, ale aj vyhladzovacou. Jej cieľom je zrušiť Ukrajinu ako nezávislý štát a zlikvidovať ukrajinský národ ako kultúrne spoločenstvo oddelené od Ruska. Genocídny zámer Moskvy sa prejavuje nielen v mnohých verbálnych vyhláseniach, ale aj v sérii masovo-teroristických foriem správania: zámerné bombardovanie civilnej infraštruktúry, cielené ničenie ukrajinských kultúrnych inštitúcií, ako sú kostoly a knižnice, masové pašovanie ukrajinských civilistov cez tzv. filtračné tábory, svojvoľné týranie a zabíjanie stoviek civilistov a vojnových zajatcov, masové deportácie desaťtisícov detí so sprievodom aj bez sprievodu, rusifikačné kampane na okupovaných územiach, prevýchovné tábory pre maloletých a dospelých Ukrajincov atď. Tento genocídny prístup nie je ojedinelý ani po roku 1945. Nikdy ho však v tejto podobe nepraktizoval žiadny stály člen Bezpečnostnej rady OSN mimo svojho územia.

S tým súvisí aj štvrtá zvláštnosť vojny – cielené využitie kresla v Bezpečnostnej rade OSN, ktoré Rusko zdedilo po Sovietskom zväze v roku 1991, na diplomatické sprevádzanie vyhladzovacej vojny a politické zabezpečenie územného rozšírenia. Týmto prístupom Rusko od roku 2014 postavilo pôvodnú funkciu OSN na hlavu. Kedysi vytvorená na ochranu medzinárodného práva, a najmä štátnych hraníc, integrity a suverenity, sa OSN v rukách Ruska stala nástrojom expanzie.

Zaujímavým vedľajším aspektom je, že Ukrajina ako bývalá sovietska republika bola v roku 1945 jedným zo zakladateľov OSN, zatiaľ čo predchodkyňa ZSSR, dnešná Ruská sovietska federatívna socialistická republika (RSFSR), ňou nebola. Napriek tomu nástupnícky štát RSFSR, Ruská federácia, ktorá vstúpila do OSN koncom roka 1991, dnes oficiálne zahŕňa päť násilne pripojených regiónov zakladajúcej republiky OSN. Na tomto pozadí nie je prekvapujúce, že Rusko bombardovalo Kyjev koncom apríla 2022, keď bol v meste generálny tajomník OSN. Antonio Guterres sa musel ukryť v kyjevskom protileteckom kryte pred raketami, ktoré vyslal stály člen Bezpečnostnej rady OSN a ktoré boli zamerané na ciele v Guterresovej bezprostrednej blízkosti.

Najďalekosiahlejšie dôsledky správania Moskvy pre svetový bezpečnostný systém súvisia s piatym prvkom – jadrovým aspektom ruskej expanzívnej a vyhladzovacej vojny proti Ukrajine. Správanie všetkých aktérov tejto konfrontácie je formované tým, že Rusko vlastní a Ukrajina nevlastní jadrové zbrane, ako aj iné zbrane hromadného ničenia. Ukrajina, Západ a zvyšok sveta kalkulujú svoje kroky a signály vo svetle otvorených hrozieb Moskvy, že použije jadrové zbrane, a neschopnosti Kyjeva urobiť to isté.

Najškandalóznejším aspektom tejto konštelácie je skutočnosť, že Zmluva o nešírení jadrových zbraní (NPT), ktorá platí od roku 1970, umožňuje Rusku vlastniť jadrové zbrane, ale zakazuje Ukrajine ich získať alebo vyrobiť. Podobne ako paradoxné účinky ruského kresla v Bezpečnostnej rade OSN, aj Moskva postavila význam NPT na hlavu. Dôsledné uplatňovanie NPT, koncipované ako nástroj na udržanie mieru, má v kontexte dnešného správania Ruska voči Ukrajine, ktorá nemá jadrové zbrane, za následok umožnenie expanzívnej vojny.

Podobne ako v prípade členstva Ukrajinskej sovietskej republiky v OSN od roku 1945 existuje ďalšia historická kuriozita týkajúca sa režimu nešírenia jadrových zbraní. Po získaní nezávislosti v roku 1991 mala Ukrajina krátko tretí najväčší arzenál jadrových zbraní po Rusku a USA. V tom čase mala Ukrajina viac atómových hlavíc ako zvyšné tri oficiálne štáty vlastniace jadrové zbrane – Veľká Británia, Francúzsko a Čína – dohromady.

V polovici 90. rokov však Kyjev súhlasil nielen so zničením svojich, akýmkoľvek spôsobom nepoužiteľných medzikontinentálnych rakiet. Výmenou za dnes už neslávne známe Budapeštianske memorandum z roku 1994 bola Ukrajina tiež presvedčená, aby zlikvidovala alebo odovzdala Rusku všetky vojensky použiteľné zásoby atómových zbraní, rádioaktívnych materiálov a jadrových technológií, ako aj príslušné nosné systémy. Od roku 2022 je obzvlášť tragikomickým aspektom tohto príbehu skutočnosť, že Rusko použilo niektoré z nosných systémov, ktoré dostalo od Ukrajiny v 90. rokoch v rámci budapeštianskej dohody z roku 1994, na zničenie ukrajinských miest.

Hrobár povojnového poriadku

Rusko svojou vojnou proti Ukrajine od roku 2014 a jej eskaláciou od roku 2022 otriaslo nielen liberálnym svetovým poriadkom, ale aj všeobecným poriadkom v Európe, ak nie celého ľudstva. Útok Ruska nie je namierený len proti ukrajinskej demokracii, ale aj proti ukrajinskej štátnosti, hraniciam, suverenite, identite a integrite. Podvratné účinky tohto správania stáleho člena Bezpečnostnej rady OSN a oficiálneho štátu vlastniaceho jadrové zbrane podľa Zmluvy o nešírení jadrových zbraní sú umocnené miernym alebo neúčinným správaním zvyšných členov Bezpečnostnej rady, ostatných štátov vlastniacich jadrové zbrane a ďalších mocných západných krajín – predovšetkým Nemecka.

Masívne sankcie, ktoré Západ uvalil na Moskvu od roku 2022, oslabujú ruské vojenské snahy a hospodárstvo. Zatiaľ však nedokázali Rusko zásadne obmedziť, nieto ešte ukončiť vojnu. Západné dodávky zbraní na Ukrajinu sú naďalej váhavé, obmedzené a pomalé. Zostávajú obmedzené a vylučujú niektoré kľúčové typy zbraní.

Ruská vojna často nepriamo a niekedy aj priamo ovplyvňuje bezpečnostné záujmy európskych a iných štátov. Týka sa to napríklad ruských rakiet operujúcich v blízkosti ukrajinských jadrových elektrární, zameraných na štvrť veľvyslanectva v Kyjeve alebo ničiacich ukrajinské obilné silá. Napriek tomu aj vojensky silné európske štáty, ktorých bezpečnosť je ohrozená alebo znížená ruskou vojnou, prenechávajú ochranu svojich národných záujmov na ukrajinskom území výlučne ukrajinským ozbrojeným silám.

Medzinárodná angažovanosť v nevojenskej pomoci Ukrajine zostáva obmedzená. Dnes sa na Západe intenzívne diskutuje o prevode zmrazených finančných prostriedkov Moskvy do Kyjeva, o potrestaní za masové porušovanie ľudských práv Ruskom na okupovaných ukrajinských územiach alebo o repatriácii desaťtisícov deportovaných ukrajinských detí z Ruska do ich vlasti. Doteraz sa však uskutočnilo len málo relevantných praktických krokov na adekvátnu realizáciu týchto a podobných ušľachtilých zámerov.

Narastajúca priepasť medzi verejnou rétorikou a politickou praxou navyše vyvoláva dojem, že liberálny svetový poriadok je len ilúziou. Aby bolo zrejmé, samotné Rusko je ako revitalizované rádoby impérium na zlej ceste a z vojny vyjde porazené. Kremeľ však zároveň urobil veľký pokrok v ničení povojnového svetového poriadku, ktorý vznikol po roku 1945.

Autor: Dr. Andreas Umland je analytikom Štokholmského centra pre východoeurópske štúdie (SCEEUS) pri Švédskom inštitúte pre medzinárodné záležitosti (UI).

Článok vyjadruje názor autora a nemusí sa zhodovať s názorom redakcie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *