Tech & Inovácie

Kamera na drone sa v reálnom čase pozerá aj do minulosti

Elbit Systems používa na svojom najväčšom drone Hermes 900 triedy III. v rámci klasifikácie bezpilotných leteckých systémov NATO technológiu veľkoplošného leteckého neprestajného videosledovania SkEye WAPS (Wide Area Airborne Persistent video Surveillance – WAPS). SkEye slúži pri obranných i civilných misiách, ako aj bezpečnostným zložkám. Hermes 900 z tejto technológie ťaží, najmä však jeho operátori, ktorí ju majú k dispozícii vo veľkom rozlíšení a dokážu ňou prebádať veľké plochy a paralelne vidieť minulosť aj súčasnosť bez potreby „pretáčať“ dej.

Pomocou SkEye sa vykonáva Vizuálny prieskum (Visual Inteligence – VISINT). V minulosti výstup z tejto činnosti zobrazoval fotograficky alebo videozáznamom len obmedzený výsek územia. Elektro-optické systémy prieskumných prostriedkov totiž poskytovali len úzke zorné pole. Systém SkEye WAPS priniesol zmenu tým, že ako výstup poskytuje oveľa širšií výrez sledovanej plochy a to v rozlíšení viac ako 1 miliarda pixelov.

Ponúka aj možnosť sledovať videozáznam v reálnom čase alebo sa vrátiť späť v čase bez obmedzenia na jeden segment sledovania. Pomocou videozáznamov z nedávnych a predchádzajúcich misií je tak možné dôkladne analyzovať až desať oblastí záujmu (tzv. Region of Interest – ROI). Ako už bolo zmienené, SkEye využíva armáda, ale aj polícia či spravodajstvo napríklad pri protiteroristických akciách, v boji proti zločinu, ale aj v rámci civilných misií ako je pomoc pri prírodných katastrofách.

SkEye

Až 10 operátorov v jeden moment dokáže vyťažiť zo zhromaždených informácií zo sledovania tzv. plochy záujmu (Area of interest – AOI) s priemerom 10km a plochou až 80km2. SkEye dodáva jasný obraz za krátky čas. Zásadne tak prispieva ku kvalite rozhodnutí, ktoré vedia kompetentní urobiť. Pri sledovaní plochy záujmu (AOI) môžu operátori súčasne priblížiť viacero záujmových oblastí (ROI), dešifrovať, analyzovať a pochopiť súvislosti medzi nimi a prebiehajúcou činnosťou. Súčasne bez prerušenia pokračuje aj sledovanie plochy záujmu (AOI), zaznamenanie a analýza činnosti na nej.

Zdroj: Elbit Systems
Zdroj foto: Futurearmy.sk na SIAF 2023

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *