ModernizáciaTechnika a výzbroj OS SR

Predseda Klubu používateľov CV90: Slováci budú súčasťou všetkých stretnutí

Spolupráca a spoločná sila. O tom je Klub používateľov CV90. Združuje krajiny, ktoré používajú bojové vozidlá pechoty od švédskeho výrobcu BAE Systems Hägglunds. Pridaná hodnota spoločenstva spočíva v delení sa o poznatky a priamu skúsenosť s aktívnou prevádzkou a údržbou vozidiel.

Niektoré krajiny Klubu CV90 sú súčasťou NATO, iné nie. Intenzívne však komunikujú a stretávajú sa s jedným cieľom: spoločne prispieť k tomu, aby sa rodina vozidiel CV90 pre vojakov neustále rozvíjala.

Delenie sa o poznatky na tomto fóre je prínosom pre všetky používateľské krajiny z hľadiska optimalizácie prevádzky CV90 a zároveň pomáha spoločnosti BAE Systems Hägglunds zvyšovať schopnosti vozidla. Tento prístup plne využíva modulárnu architektúru systémov CV90, ktorá mu poskytuje flexibilitu a prispôsobivosť potrebnú na čo najplynulejšie a nákladovo efektívne pridávanie nových technológií a schopností.

„Sila klubov je v počte; čím viac členov, tým je klub silnejší. Noví používatelia zároveň vedú starších členov do novej éry,“ hovorí Jüri Bakhoff, kapitán estónskych obranných síl, ktorý sa v januári 2023 stal predsedom Klubu CV90.

Prečítajte si celý rozhovor.

Zdroj: BAE Systems Hägglunds

Čo je Klub používateľov CV90? Ako funguje?

Klub používateľov CV90 je komunita pre krajiny, ktoré používajú CV90, ako aj pre štáty, ktoré podpísali zmluvu o kúpe vozidiel. Klub používateľov CV90 pozostáva z riadiaceho výboru a niekoľkých pracovných skupín (výcvik, logistika, schopnosť prežitia, vývoj). Hlavným cieľom je výmena skúseností, ktoré používatelia získali počas misií v zahraničí i počas každodenného používania a výcviku. Rovnako aj riešenie problémov, s ktorými sa používatelia stretávajú, aby pomohli ostatným členom vyhnúť sa im a aby poskytli spoločnosti BAE Systems Hägglunds podnety na vylepšenie vozidla.

Z ktorých krajín sa v súčasnosti skladá Klub používateľov CV90?

Sedem krajín v súčasnosti prevádzkuje vlastnú flotilu: Švédsko, Nórsko, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Švajčiarsko a Estónsko. Slovensko už získalo štatút pozorovateľa na jeden rok, aby sa rozhodlo, či chce byť súčasťou skupiny alebo nie. K stretnutiam sa pripojilo už dvakrát.

Ktoré krajiny okrem Slovenska sa ešte len pridajú?

Potenciálnymi novými členmi sú aj Česko, ktoré nedávno podpísalo zmluvu na nové vozidlá, a Ukrajina, ktorá operuje so švédskymi vozidlami, ktoré jej boli darované. Na žiadosť Českej republiky a Ukrajiny o členstvo stále čakáme.

Skúsenosti Ukrajiny s týmto vozidlom určite budú ďalším impulzom pre OEM (original equipment manufacturer = výroba pôvodných súčiastok) na nový vývoj, ako aj pre súčasných členov Klubu používateľov, keďže je to prvýkrát, čo sa CV90 použilo v modernom konvenčnom boji.

Čo by znamenal vstup Slovenskej a Českej republiky do klubu CV90?

Sila klubu je v počte členov. Čím viac členov, tým je klub silnejší. Noví používatelia zároveň vedú starších členov do novej éry. Holandsko začalo svoju veľkú modernizáciu v polovici životného cyklu vozidla, (MLU) skôr ako Slovensko a Česko začali vážne riešiť nákup, ale v istom zmysle noví používatelia lákajú bývalých používateľov, aby svoje vozidlá modernizovali na podobnejšie konfigurácie a tiež aby si kúpili najnovšiu verziu CV9035 MKIIIc (modernizovaná holandská verzia). Keďže vozidlá a komponenty sú čoraz zložitejšie, pri väčších množstvách je údržba vozidiel lacnejšia.

Variant CV 90 MkIV s najmodernejšou vežou radu D. Zdroj: BAE Systems Hägglunds

Predpokladám, že kooperácia prináša aj ďalšie výhody, medzi inými aj ekonomické.

Samozrejme. Keď budú mať používatelia rovnaké alebo podobné konfigurácie a stroje, povedie to aj k dlhodobým finančným výhodám pre ILS (náhradné diely, prostriedky na výcvik atď.), ale aj k lepším znalostiam a vyškoleným posádkam. Práve o tom je skupina používateľov – aby si vymieňali informácie, spoločne sa školili a učili sa jeden od druhého.

Kedy sa uskutočnilo prvé stretnutie, na ktoré sa mohla pripojiť slovenská a česká strana?

Slováci sú prítomní od jari ako pozorovatelia a budú sa zúčastňovať na všetkých ďalších stretnutiach. Česká republika bude pozvaná na ďalšie zasadnutie ako pozorovateľ. Plnoprávne členstvo však ešte nejaký čas potrvá. O to sa usilujeme aj s Ukrajinou.

Na aké oblasti sa vzťahujú spoločné informácie?

Môže to byť čokoľvek od vymieňania si prevádzkových skúseností a pripravovaných modernizačných programov, riešenia nových hrozieb a požiadaviek, spájania náhradných dielov a riešenia modernizácie. Sme otvorení v podstate akejkoľvek téme, ktorá súvisí s našimi vozidlami. Vzájomná otvorenosť je pre klub jedným z kľúčových prvkov.

Estónska posádka CV90 sa pripravuje na ostrú streľbu počas súťaže pre krajiny CV90 Klubu – General van Uhms Trophy. Zdroj: BAE Systems Hägglunds

Na spätnú väzbu zrejme čaká aj výrobca, spoločnosť BAE Systems Hägglunds.

Áno, okrem užívateľských krajín sú na zasadnutie riadiaceho výboru pozvaní aj zástupcovia švédskeho výrobcu, pričom riadiaci výbor poveril spoločnosť BAE Systems Hägglunds aj realizáciou dcérskych spoločností klubu CV90: SDB (System Development Board) a WGS&L (Working Group Sustainment & Logistics). Spoločnosť BAE Systems Hägglunds, samozrejme, oceňuje prínos týchto stretnutí, spätná väzba od používateľov pomáha výrobcovi priebežne vylepšovať systém vozidla.

Namiesto toho, aby si krajiny upravovali svoje flotily samy, pomáhajú si navzájom pri zlepšovaní vozidiel.

V istom zmysle áno, presne tak. Náklady na návrh a overenie subsystému znášajú používatelia. S určitými úpravami možno subsystém použiť na vozidlách iných krajín s nižšími celkovými nákladmi a rizikom. Týmto spôsobom sa náklady na vývoj v podstate rozložia medzi všetkých členov a všetci z toho majú prospech. To isté platí aj pre výmenu skúseností z každodenného používania, ako aj z prevádzky. Ak by každý členský štát musel tieto skúsenosti zbierať sám, stálo by to oveľa viac zdrojov a času.

Prejavuje sa činnosť klubu aj mimo stretnutí klubu? Komunikujú partneri medzi sebou aj na iných úrovniach?

To je jedna zo silných stránok klubu – ak má niekto nejaký problém, vždy môže zavolať kolegom v inej krajine a zistiť, či sa stretli s rovnakou situáciou a možno na ňu nájdu riešenie. Všetky strany sa navzájom obohacujú a učia.

Klub tiež pomerne často spája krajiny a delegácie. Diskusie, ktoré delegácie medzi sebou vedú, sa týkajú aj iných tém, nielen CV90, napríklad iných vozidiel a zbraňových systémov –  tankov, samohybných húfnic a BV a kolesových vozidiel. Ako už bolo spomenuté, Klub používateľov je predovšetkým o výmene skúseností.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *