Názory

Kontroverzný návrh zákona o obrane

Zákon navrhuje najväčší obranný rozpočet v histórii USA.

Snemovňa reprezentantov vedená republikánmi schválila 14. júla návrh zákona o obrane (National Defense Authorization Act – NDAA), ktorým sa schvaľuje najväčší vojenský rozpočet v histórii USA v celkovej výške 886,3 miliardy dolárov. Konečný výsledok hlasovania o NDAA, ktorý určuje rozpočet ministerstva obrany na rok 2024 bol 219 – 210, pričom všetci demokrati okrem štyroch hlasovali proti. Títo štyria demokrati zastupovali „swingové“ volebné obvody, t.j. obvody kde je historicky vyrovnaná podpora pre republikánov aj demokratov. Proti hlasovali tiež štyria republikáni, konzervatívci z rôznych frakcií. NDAA je zákon, ktorý sa schvaľuje každoročne a zvyčajne získava podporu oboch politických strán, keďže politici sa skrz neho snažia demonštrovať svoju podporu americkej armáde. Budúcnosť návrhu zákona je však neistá, keďže aktuálne postupuje do demokratmi ovládaného Senátu, čo môže viesť k stretom medzi Snemovňou reprezentantov a Senátom. Hlavnou príčinou  sú doplňujúce a pozmeňujúce návrhy ultra-konzervatívneho krídla republikánov schválené Snemovňou ako súčasť návrhu zákona.

Foto kredit: flickr.com/Tom Thai

Až do noci pred hlasovaním nebolo jasné, či majú republikáni dostatok hlasov na schválenie zákona bez podpory demokratických zástupcov, najmä vzhľadom na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy frakcie republikánskej strany, ktorá sa nazýva House Freedom Caucus a považuje sa za najkonzervatívnejší a najpravicovejší blok v rámci republikánov v Snemovni reprezentantov. Pôvodne tento blok tiež navrhoval, aby v rámci NDAA došlo k výraznému zníženiu podpory pre Ukrajinu spolu s ukončením programu v hodnote 300 miliónov dolárov na výcvik a vybavenie ukrajinských vojakov, ktorý sa realizuje už takmer desať rokov. House Freedom Caucus sa tiež snažil presadiť zákaz, ktorý by  Bidenovej administratíve zabránil posielať kazetovú muníciu pre Kyjev. Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy však neboli schválené.

Obsah návrhu zákona

Návrh zákona schvaľuje 886 miliárd dolárov na programy národnej obrany, čo predstavuje nárast o 28 miliárd dolárov v porovnaní s minulým rokom. Podľa informačného listu Výboru pre ozbrojené sily Snemovne reprezentantov obsahuje aj zvýšenie platov príslušníkov ozbrojených síl o 5,2 %. Okrem toho návrh zákona zahŕňa ustanovenia týkajúce sa boja proti vplyvu Číny, zvýšenie vojenskej pripravenosti, posilnenie kapacít protiraketovej obrany a podporu technologických inovácií.

Schválený návrh zákona obsahuje aj niektoré kontroverzné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložil práve krajne pravicová frakcia republikánov House Freedom Caucus. Cieľom týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je zrušiť program Pentagónu, ktorý prepláca príslušníkom ozbrojených síl Spojených štátov náklady cesty za účelom interupcií v prípade, že nie sú povolené v ich štáte. Ďalej zavádza obmedzenia týkajúce sa zdravotnej starostlivosti pre transrodových príslušníkov pokrývajúcich hormonálnu liečbu a v neposlednom rade ukončuje niekoľko iniciatív v oblasti rozmanitosti, rovnosti a inklúzie v rámci ministerstva obrany.

Ustanovenie týkajúce sa potratov, navrhnuté republikánom a členom House Freedom Caucus Ronnym Jacksonom, predstavovalo významný bod sporu medzi dvoma stranami a červenú čiaru pre väčšinu demokratov. Na druhej strane ultra-konzervatívni členovia House Freedom Caucus oslavovali návrh zákona ako významné víťazstvo voči tomu, čo vnímajú ako presadzovanie liberálnej agendy v armáde Bidenovou administratívou.

Budúce legislatívne boje

McCarthyho rozhodnutie umožniť (neúspešné) hlasovanie o znížení pomoci pre Ukrajinu napriek tomu, že nemal podporu u väčšiny republikánov, možno považovať za výsledok tlaku zo strany House Freedom Caucus. Spolu s prijatím zmenenej a doplnenej NDAA to poukazuje na silu vplyvu konzervatívnych zákonodarcov, ktorí využívajú krehkú väčšinu McCarthyho snemovne, na presadzovanie svojej agendy. Umožnenie hlasovania o sporných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch signalizuje významný ústupok republikánskeho vedenia frakcii ultra-konzervatívnych poslancov a zároveň ponúka jasnú predstavu toho, ako sa môžu vyvíjať budúce legislatívne bitky vrátane legislatívy, týkajúcej sa federálneho rozpočtu, ktorá má byť na programe čoskoro.

Sila 40-člennej skupiny Freedom Caucus, zloženej z krajne pravicových republikánskych politikov, ktorí sa často rozchádzajú s politikou vlastnej strany, pramení z McCarthyho bojov o získanie a udržanie si postu predsedu Snemovne reprezentantov (Speaker of the House). Je nepravdepodobné, že sa ich vplyv zníži, keďže na presadenie akejkoľvek legislatívy je pri plnom obsadení snemovne potrebných 218 hlasov a republikáni disponujú celkovo 222 hlasmi. Krehká väčšina a sila Freedom Caucus bola zjavná, keď sa snemovňa nedokázala dohodnúť pri návrhoch zákonov, ktoré ani neboli v rozpore s konzervatívnymi hodnotami alebo republikánskou politikou, ako napríklad ochrana plynových sporákov pred prípadným zákazom ich používania. Konzervatívna frakcia vtedy nepodporila tento návrh len preto, aby vyjadrila svoj hnev nad McCarthyho nedávnym schválením dlhového stropu, čím jasne demonštrovala svoju schopnosť blokovať dôležité návrhy zákonov vlastnej strany.

Posúdenie návrhu zákona o obrane Senátom

Demokratmi kontrolovaný Senát pravdepodobne schváli inú verziu návrhu zákona o obrane a odstráni niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ako uviedol aj predseda zahraničného výboru Snemovne reprezentantov, republikán Michael McCaul. Ak sa tak stane a obe komory schvália odlišné návrhy zákonov, budú tieto návrhy predložené na pojednávanie v tzv. Konferenčnému výboru Kongresu, ktorým prechádza väčšina dôležitých právnych predpisov.

Konferenčný výbor tvoria členovia oboch komôr Kongresu, tj. Snemovne reprezentantov aj Senátu. Výbor sa tak stane miestom, kde predstavitelia Demokratov a Republikánov budú diskutovať o podobe zákone prijateľnej pre obe strany. Ak konferenčný výbor dosiahne kompromis, pripraví písomnú správu, ktorú musia schváliť obe komory Kongresu. Vzhľadom na význam tohto právneho predpisu a súčasnú globálnu geopolitickú situáciu vrátane rastúceho vplyvu Číny je pravdepodobné, že väčšina demokratov návrh zákona podporí, ak sa odstránia obmedzenia týkajúce sa potratov, ktoré považujú za svoju „červenú čiaru“.

Autor: Martin Gvoth

Článok vyjadruje názor autora a nemusí sa zhodovať s názorom redakcie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *