Slovenskí vojaci. Zdroj: OS SR
Krátke správy

Zapojte sa! Ministerstvo obrany SR spustilo prihlasovanie do aktívnych záloh

Ministerstvo obrany SR spustilo prihlasovanie do aktívnych záloh pre rok 2025. Záujemcovia, teda vojaci v zálohe, absolventi povinnej vojenskej služby, dobrovoľnej vojenskej prípravy alebo príslušníci bezpečnostných zborov, môžu podať žiadosť do 30. septembra 2024. Žiadosti je možné podávať prostredníctvom regrutačnej skupiny, elektronicky, alebo na miestach prvého kontaktu vo vybraných vojenských útvaroch v rámci SR.

V aktívnych zálohách získajú účastníci prípravu na výkon mimoriadnej služby a zapojenie ozbrojených síl pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Okrem praktických skúseností prinášajú aktívne zálohy aj finančné benefity, vrátane jednorazového motivačného príspevku vo výške 600 eur. Účastníci majú tiež nárok na vyplácanie pomernej časti hodnostného platu a mzdových náhrad v čase neprítomnosti.

Podmienky zaradenia a ďalšie informácie nájdete na stránkach rezortu obrany: https://www.mosr.sk/aktivnezalohy/ a https://budemvojak.sk/kontakty/.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *